หน้าแรก คำถามที่พบบ่อย(Q&A)

คำถามที่พบบ่อย(Q&A)

บริษัท พีเอสเอส. ลิสซิ่ง จำกัด


ถาม : ขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ
ตอบ : สอบถามอัตราค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อโทร 062-6488415, 055-010214
ถาม : การขอสินเชื่อต้องใช้คนค้ำประกันหรือไม่
ตอบ : สอบถามเงื่อนไขการขอสินเชื่อโทร 062-6488415, 055-010214
ถาม : การขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ : เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
2. ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
3. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
4. เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว แจ้งแหล่งที่มาของรายได้

หรือติดต่อสอบถามได้ที่โทร 062-6488415, 055-010214
หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
@2018 pssleasing.com Design by anywhere